FAQ

Wat voor organisatie is Save the Children?

Save the Children strijdt wereldwijd voor de rechten van kinderen en doet wat nodig is om medische zorg, onderwijs en bescherming te bieden aan kinderen in nood. Want investeren in kinderen, betekent investeren in hun ontwikkeling en de toekomst van onze samenleving.

 

Waar werkt Save the Children?

Save the Children werkt in 127 landen. Zij werkt met lokale overheden en gemeenschappen aan structurele veranderingen zodat kinderen toegang krijgen tot onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. Bij acute noodsituaties en rampen verleent de organisatie levensreddende hulp.

Met Nederlandse financiering werkt Save the Childen in landen waar oorlog is geweest zoals Pakistan, DR Congo, Oeganda en Liberia. Tevens komt Save the Children op voor de rechten van kinderen in o.a. India, Ethiopië, Mexico en Honduras.

 

Hoe werkt Save the Children?

Save the Children laat zich leiden door de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: a) kinderen een stem geven, b) oplossingsvormen innoveren, c) samenwerken, d) op grote schaal resultaten behalen. De duurzame oplossingen komen in samenwerking met kinderen, ouders, gemeenschappen, overheden en andere lokale partners tot stand.

 

Wie werkt voor Save the Children?

Bij Save the Children Nederland werken 60 mensen op het kantoor. Internationaal telt Save the Children 29 lidorganisaties met in totaal 14.000 lokale medewerkers in 120 landen.

 

Wanneer is Save the Children opgericht?

In 1919, direct na de eerste wereldoorlog, is Save the Children opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde een handvest op waarin ze de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormt de basis van het in 1989 aangenomen Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

 

Hoe komt Save the Children aan haar geld?

Save the Children wordt gesteund door particulieren, scholen, bedrijven en andere organisaties. Naast donaties en sponsoring krijgt Save the Children financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, fondsen van de Europese Unie en de Nederlandse Postcode Loterij.

 

Hoe wordt het geld door Save the Children besteed?

Het geld gaat naar programma’s gericht op onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en noodhulp in Azië, Midden Oosten, Afrika en Latijns Amerika. Save the Children heeft het CBF-keurmerk . Van de geworven fondsen mag niet meer dan 25% aan wervingskosten worden gemaakt.

 

Hoe worden de resultaten door Save the Children geëvalueerd en gecommuniceerd?

Programma’s worden tussentijds en na sluiting geëvalueerd op uitvoering, kosten en verbeterpunten. Save the Children legt verantwoording af aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, fondsen van de Europese Unie, de Nederlandse Postcode Loterij, bedrijven, organisaties en particulieren. De resultaten staan in het jaarverslag en de jaarrekening.

 

Wat kan ik doen voor Save the Children?

Start je eigen actie of steun een actie van een ander.
Kijk bij inspiratie voor leuke ideeën. Iedereen kan meedoen en zijn/ haar actie zichtbaar maken.

Save the Children heeft vier richtlijnen:

  • Het is jouw actie! Als persoon, school, bedrijf of vrijwilliger organiseer je een actie. Communiceer duidelijk dat je een actie doet voor Save the Children.

  • Start je actie! Maak een eigen actiepagina. Zet er leuke tekst en foto’s op zodat je familie, vrienden en collega’s enthousiast worden van jouw initiatief.

  • Maak je actie succesvol! Promoot je actie via Facebook, Twitter, Linkedin en email. Zorg regelmatig voor een update. Bij tools kun je ook promotiemateriaal downloaden. Hoe enthousiaster jij bent, hoe enthousiaster zij zijn over jouw actie. 

  • Vraag sponsorgeld! Nodig je familie, vrienden en collega’s uit om jouw actie te steunen. Wanneer je geen online actiepagina hebt, kun je het opgehaalde bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL24 RABO 0343500 000 t.n.v. Save the Children. Vermeld je actie en je naam.